Tekemisen henkeä

”” Pienen kansamme, jolla ei ole muuta rikkautta, täytyy saavuttaa menestyksensä hyödyllisillä tiedoilla ja perustaa arvonsa siihen, että se sivistyksessä, avuissa ja kaikenpuolisessa edistyksessä on maaliman valistuneimpain kansain tasalla.””
Sakari Topelius, Maamme-kirja 1875

Mikä on muuttunut? Paljon ja ei mitään.
Olemme edelleen pieni kansa ja se voi toimia vahvuutenamme tai heikkoutenamme, riippuen kuinka asiaa hoidamme ja tarkistelemme.
Tänä päivänä uskallamme väittää, että tulevaisuuden innovaatiot syntyvät verkostoissa. Nyt tarvitaan uskallusta tehdä valintoja tulevaisuuden kasvualueiden löytämiseksi ja merkittävää panostusta niihin.
Valitettavasti päätöksiä ja valintoja tulee tehdä epävarmoissa olosuhteissa ja puutteellisten tietojen ja karttojen varassa. Ei voida tietää tarkalleen,
johtavatko ne haluttuun ja aiottuun päämäärään vai ei.

Pk-yritykset ovat vahvimmin kasvava yritysten toimintamuoto tällä hetkellä. Näihin on huomattava panostuksen tarve EU:ssa ja Think first small-päätös on selkeä osoitus tästä. Myös meillä Suomessa nämä pk-yritykset tarvitsevat uudenlaista aivovivutusta, tiedon ja taidon jakamista sekä sparrausta. Pk-sektorin sisäistä yhteistyötä on vahvistettava niiden liiketoiminnan kehittämiseen ja kun havaitaan uusia, toimivia yhteistoimintamalleja, ne on otettava laajalti käyttöön.

Verkostossa vahva osaaminen omalla toiminta-alueella mahdollistaa uudenlaisten tuotekonseptien ja innovaatioiden syntymisen sekä niiden kehittymisen, jolla voidaan saada merkittävää kilpailuetua yrityksen kokoon nähden.

Mikä on maamme HOT SPOT? Minne voisimme antaa yritysdopingia – selkeää piikkiä valikoivalle kasvulle? Sillä kun yritystukijärjestelmä ja pääomamarkkinat ovat toimivia, ne kykenevät valikoimaan, panostamaan ja mahdollistamaan. Tavoitteena tulisi olla selkeä panostus kasvuhakuisiin yrityksiin ja verkostoihin ja mahdollistaa niiden kehittyminen ja kasvaminen kansainvälisille markkinoille reaaliajassa. Tähänastinen ei vielä riitä.

Siksi – kantona kaskesta vastuun kantoon: Tekemisen henki, tuo positiivinen, eteenpäin vievä asenne kaikkea työtä kohtaan on ollut viime aikoina kadoksissa ja siksi peräänkuulutankin tätä työn merkityksen uudenlaista korostamista sekä yrittäjyyskasvatuksessa että työn sankareiden ja esimerkkien esiin nostamisessa uudella tavalla. Kaikki tekeminen on omalla tavallaan työtä ja työ on yksi osallistumisen muoto. Kaikilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus tähän. Lisäksi jos koemme työn omaksi ja mielekkääksi, löydämme iloa, tehokkuutta ja halua kehittää ja kasvattaa sitä edelleen.

Uskon, että entistä vahvempi työn ja tarinoiden esiin nostaminen toisi mukanaan uskallusta ja rohkeutta. Nämä tarinat voisivat olla myös esimerkkejä epäonnistumisesta, sillä vain mahdollistava ilmapiiri ja asenne tuovat meille mukanaan lisää tulenkantajia, jotka uskaltavat ottaa riskin myös epäonnistua.

Jaana Paavilainen
jaana.paavilainen@finbrands.fi
gsm. 0500-484477

Jätä kommentti

css.php