Anna jouluna lahjaksi lähellä tuotettu

Vastuullinen, kestävä kulutus tarkoittaa lähellä tuotettujen palveluiden ja tuotteiden hankkimista. Alueen identiteetti luo merkityksellisyyttä siellä asuville sekä siellä toimiville yrityksille. Yhteisöllisyyttä vahvistavat toiminnat luovat poltetta omalle toiminnalle joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kasvattaa innovaatioiden syntymistä.

Kilpailun kiristyessä alueella tuotettujen tuotteiden ja palveluiden merkityksellisyys vähentää painetta hintavertailulle ja paikallisista tuotteista ja palvelusta kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan enemmän. Täten vastuullinen tuotanto ja tuotannossa käytettävät välineet pyritään pitämään korkealla tasolla. On tärkeää todeta, että samalla, kun paikallisuus vahvistaa alueiden tekijöiden osaamisen säilymistä sekä kasvattaa elinvoimaa, se luo hyvinvointia. Hankittaessa paikallisesti tuotettuja palveluita ja tuotteita koituvat myös hyödykkeistä saadut eurot alueen hyväksi.
Niillä varmistetaan alueen yritysten elinvoimaisuus ja mahdollisuus työllistää lisää. Ymmärrettäessä paikallisuus vahvuudeksi ja voimavaraksi alueen hyvinvoinnille se tulee pelastamaan sekä nykyisiä yrityksiä että mahdollistaa uusien yritysten syntymisen. Kokonaisvaltainen talousohjaus koostuu elementeistä, jotka ovat liitoksissa toisiinsa. Hienot suunnitelmat eivät takaa menestystä eivätkä taloudellista kasvua, vaan kyky tehdä niistä päivittäistä päätöksentekoa.
Käsillämme on muutos monella tavalla, joista yhtenä merkittävänä on muutos väestössä: Nuorilla ovat käsitykset nykyisestä ja tulevasta muuttuneet ja sitoutuminen työhön tai työuraan ei ole yhtä itsestään selvää kuin aikaisemmin on ollut. Samaan aikaan käsillämme on kasvava määrä ikääntyvää väestöä. Sosiaalinen muutos: Myös taloudelliset muutokset tulee huomioida ympäristönäkökulmista. Lisäksi raaka-aineiden rajalliset resurssit asettavat vaatimuksia ja on ajateltava tulevaisuutta uudella tavalla, mietittävä kuinka voidaan parantaa maailmaa paikallisella tasolla?
Näitä kysymyksiä ei voida ratkaista yksin vaan toimimalla yhdessä. On jokaisen meidän asia huolehtia lähellämme olevista pienistä yrityksistä ja siksi toivonkin, että yhä useampi meistä hankkisi joululahjan vastuullisesti miettien. Kun selvitämme tuotteen alkuperän: missä ja miten tuote on valmistettu, on sen antaminen ilo.

Toivotan rauhallista, onnellista ja vastuullista joulun odotusta teille kaikille,

Jaana Paavilainen
Yrittäjä
Hämeenlinna

Jätä kommentti

css.php