Rohkeutta ihaillaan

Jokainen aikakausi luo omat ihanteet rohkeista ihmisistä ja tarvitsemme toimiaksemme edelläkävijöitä, esimerkkejä. Kukin aikakausi tarvitsee omia suunnannäyttäjiä, joukon johtajia, ensimmäisten askeleiden tekijöitä. Muiden on helpompaa mennä perässä, kun joku näyttää suuntaa. Rohkeus ei merkitse pelon puuttumista vaan se merkitsee kykyä toimia arkuudesta, epävarmuudesta ja epäonnistumisen riskistä huolimatta. Rohkeuden avulla voimme kohdata vaarat, kestää koettelemukset ja alati muuttuvat olosuhteet. Rohkeus vahvistuu, kun sitä käytetään.

Millainen on rohkea ihminen? Rohkea ihminen ei tiedä tulevaisuudesta välttämättä sen enempää kuin toinenkaan, mutta hän uskaltaa asettaa päämääriä, tehdä päätöksiä, ottaa riskejä ja toimia niiden mukaan. Rohkea uskaltaa olla ymmärtämisen nollatilanteessa eikä pelkää sitä, että hänet julistettaisiin mitättömäksi. Suurinta oppia voi olla epäonnistuminen ja rikkaruohosta saattaa versoa täysin odottamattomia asioita. Rohkeus antaa tilaa tekemiselle, toiselle ja toisenkin onnistumiselle. Sillä ei ole olemassa takeita onnistumiselle. Parhainkin uimahyppääjä harjoittelee hyppyään 10 000 kertaa -yhtä hyppyä -onnistuakseen ja siltikin tuloksena voi olla epäonnistuminen. Rohkeutta on myös myöntää, että meidän tulee harjoitella siitä huolimatta, että perustekniikka on hallussamme jo. Rohkea on kiinnostunut ympärillään olevista asioista ja hakee alati uutta tietoa kehittyäkseen.

Haluaisin väittää, että tämän päivän rohkea on se, joka mahdollistaa. Hän antaa elämän yllätyksellisten käänteiden tulla, jatkaa toimintaansa lannistumatta ja kääntää vastoinkäymiset vapauttaviksi voimavaroiksi, jotka luovat lisää positiivista energiaa ja henkistä pääomaa.

Ihmiset ovat usein kohtuuttomia ja itsekeskeisiä ja jos olet alati ystävällinen ja kannustava, muut voivat syyttää sinua itsekkyydestä ja piiloisista motiiveista: Ole siitä huolimatta rehellinen ja suora, ystävällinen, kaikissa oloissa. Siitäkin huolimatta,että joku voi tuhota hetkessä sen, mitä olet rakentanut – jatka mahdollistavan hyvän tekemistä joka tapauksessa. Monesti odotamme positiivisen palautteen ja kiitoksen lausumista siihen hetkeen, kun tulee riittävän m-e-r-k-i-t-t-ä-v-ä asia. Mutta ystävällisyys ja sanottu kiitos, pieni huomio toista kohtaan saattaa muuttaa asioiden suuntaa; Työ tai tekeminen alkaa tuntua merkityksellisemmältä ja se kertaantuu.

Jotta voimme toimia rohkeasti, tarvitsemme mahdollistavan ilmapiirin ja tunteen siitä, että meille tarjotaan aidosti mahdollisuus myös epäonnistua. Mahdollistava johtaminen lähtee toisesta ihmisestä ja hänen voimavaroistaan. Meidän tulisi saada toisesta ihmisestä esiin hänen omat ainutlaatuisuustekijät, ne ominaisuudet, joissa hänellä on ainutkertainen DNA, mahdollisuus onnistua. Työmotivaation perusta on siinä varmuudessa, että ihminen voi kokea tekevänsä merkittävää työtä. Se tarkoittaa yksilön nostamista keskiöön mutta ei kuitenkaan itsekeskeisyyttä vaan aitoa yhdessä tekemistä, tekemisen henkeä. Kun arvopohja on yhteinen ja päämäärä on sama, on tekeminen mielekästä. Aito muutos on mahdollista silloin, kun organisaatio on psyykkisesti mahdollistavassa tilassa.

Miten sinä suhtaudut muutokseen? Monesti muutamme omaa tai yrityksemme toimintatapaa vasta pakon edessä. Viekö edustamasi yrityskulttuuri kohti niitä tavoitteita, missä on menneisyys – vai kohti sitä, missä on nykyisyys – miten olet huomioinut sen, missä on tulevaisuus? Muutos ja riski tarjoavat myös paljon tilaisuuksia, joihin tulee uskaltaa tarttua. Vahva yhteistyö toisten kanssa, aito toimiminen verkostossa vahvistaa uudenlaisen mahdollistavan vallankumouksen. Tämä vaatii kuitenkin aitoa ja rehellistä uskoa asiaan. Se tarkoittaa päämäärän asettamista ja systemaattista rakentamista, askel kerrallaan etenemistä, jossa myös innovaatiosta tehdään osa aktiivista toimintaa. Innovaatioiden kehittymiselle tulee luoda pohja ja tilaa, jotta niitä syntyy.

Jokaiselle tarjoutuu päivittäin tilaisuus mahdollistaa. Oletko sinä mahdollistaja? Rohkeus tänä päivänä ei vaadi voimaa vaan sydäntä toimia, ottaa toinen huomioon. Sen avulla voimme luoda edellytyksiä sille, että meillä on Suomessa tulevaisuudessa vaurautta luovaa osaamispääomaa, sisäisestä yrittäjyydestä voimaantunutta työvoimaa sekä vastuullisesti kasvavia yrityksiä. Mitä jos heittäytyisimme kesämielelle ja antaisimme läheisille, työntekijöillemme tai verkostomme jäsenille lahjaksi aitoa läsnäoloa, kuuntelemista ja mahdollistamista? Olisimme läsnä emmekä keskeyttäisi, ohjeistaisi emmekä kiistäisi, miksi jokin asia ei voi onnistua. Jos aidosti myötäeläisimme ja heittäytyisimme hetkeksi – olisimme rohkeasti kiinnostuneita toisesta. Mahdollistaisimme asioiden syntymistä, sallisimme kokeiluja? Uskallan väittää, että vahvistamalla toista vahvistamme samalla itseämme ja saamme lisääntyvän positiivisuuden spiraalikierteen aikaan.

Päätä toimia toisin. Päätä mahdollistaa joka päivä ja ole mukana synnyttämässä rohkeaa, mahdollistavaa positiivisuuden kierrettä.

Jaana Paavilainen
gsm. 0500 – 484477
jaana.paavilainen@finbrands.fi

Jätä kommentti

css.php