Monikulttuurisuus Vanhalle Pukutehtaalle

Perustin Sovita Oy:n jatkamaan Pukutehtaalla Hämeenlinnassa vanhaa tekstiilituotantoa vuonna 2007.
Pukutehtaan toiminta, joka on aina perustunut naisten ainutlaatuiselle tekstiiliosaamiselle, saa nyt uutta väriä ja ryhtiä, kun sen uudeksi osaomistajaksi ja toimitusjohtajaksi valittiin vuoden alussa pakistanilaistaustainen Saba Ayub-Riipinen. Saba Ayub-Riipinen tuli itse Suomeen viisi vuotta sitten ja haluaa omalla esimerkillään kannustaa naisia siihen, että he lähtevät entistä rohkeammin tuomaan omaa osaamistaan esiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Saba Ayud-Riipisen päämääränä on jo vuosia ollut naisten aseman parantaminen kulttuuritaustasta riippumatta. ”Maahanmuuttajataustaiset naiset nähdään suomalaisessa mediassa ja sosiaalityön kentässä helposti uhreina. Heidät esitetään alistettuina, väkivallan kohteina, joiden elämä keskittyy kotiin ja lapsiin miehen hoitaessa kodin ulkopuoliset suhteet. Osittain tämä pitääkin paikkansa, mutta mielestäni on aika nostaa naiset esille vahvoina yksilöinä, joilla on paljon sellaista osaamista, joka hyödyttää myös suomalaista yhteiskuntaa.

Tarjoamalla naisille tila, jonne on helppo tulla ja jossa heidän osaamisensa esiin nostamiseen keskitytään, luodaan samalla hänelle tunne siitä, että hän on arvokas ja voi vaikuttaa omaan elämäänsä myös kodin ulkopuolella. Parhaimmillaan tämä johtaa siihen, että nainen löytää itselleen työpaikan tai rohkaistuu perustamaan oman yrityksen. Ideoimani ja käynnistämäni monikulttuurinen Fintex-tilan rakentaminen aloitettiin keväällä 2010 ja tätä jatketaan edelleen. Tavoitteena on tehdä tilan toiminnasta vastaavasta Sovita Oy:stä sosiaalinen yritys, joka toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteella eli se ei tavoittele omistajilleen voittoa vaan tuotto sijoitetaan takaisin toimintaan.

Olemme jokainen vastuussa valinnoillamme siitä, tuleeko huomisesta sellainen, että siinä on hyvä elää. Mahdollisuuksien luominen, verkostoituminen ja yhdessä tekeminen ovat sitä sosiaalista pääomaa, jota naisille toimintaan mukaan tuleminen tarjoaa. Tuotteet ovat ekologisia, lähellä tuotettuja ja sitä kautta tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa valinnoillaan esim. siihen, että edes osa suomalaisesta tekstiiliteollisuudesta säilyy Suomessa.

Tekstiilitehdas Fintexin tila ei ole vain pelkät seinät, vaan paljon enemmän. Tila on kohtaamispaikka, sosiaalinen tila, henkinen tila, mahdollistava tila, innovatiivinen yhteisö, jossa jokaisen mukana olevan naisen panos vaikuttaa siihen, mihin suuntaan toiminta kehittyy ja minkälaisia tuotteita ja osaamista tilassa syntyy. Tilan toimintaan kuuluu olennaisena osana tekstiilialan pienyrittäjien verkosto, joka toimii sekä virtuaalisesti että fyysisenä verkostona, joka tekee mm. yhteistä markkinointia ja tapahtumatuotantoa. Tammikuussa tekstiilitehdas on mukana Matka-messuilla ja Forma-messuilla esittelemässä toimintaansa.

Tilassa vallitsee luottamukseen perustuva, uudenlaisia kohtaamisia mahdollistava ilmapiiri, jossa voi esittää ja ilmaista myös keskeneräisiä ajatuksia, suunnitelmia ja ideoita pelkäämättä sitä, että ne varastetaan tai että niille nauretaan. Tavoitteena on kannustaa, sparrata ja edesauttaa jokaista naista, iästä tai kulttuuritaustasta riippumatta löytämään oma osaamisensa.

Olen iloinen voidessani toivottaa teille kaikille Hyvää , Välittävää Uutta Vuotta 2011 aitojen tekojen kautta. Teot ovat kauneinta puhetta – ja nyt on näiden puheiden aika.
Hämeenlinnassa, 2.1.2011

Jaana Paavilainen
jaana.paavilainen@finbrands.fi
gsm. 0500 – 484477

Jätä kommentti

css.php