Uudenlaisia yhteiskuntavastuullisia tuotteita ja palveluita

Minusta on ilahduttavaa huomata, kuinka kuluttajilla on tänä päivänä tahtoa toimia ja ehkäistä valinnoillaan ilmastonmuutosta.
Tuotteiden hankinnoilla halutaan viestittää myös sitä, että kulutus on merkityksellistä, kun se edesauttaa samalla jotain tärkeää asiaa.
Sen tietäminen, mikä on ympäristölle hyväksi ja millä perusteilla tuotteet tuotetaan, onkin jo vaikeampaa.

Muutos lähtee ihmisestä ja jokainen meistä voi omilla valinnoillaan ja tekemisellään vaikuttaa siihen, miten ja millaisia tuotteita tuotetaan.
Erilaisilla merkeillä ei tule erityisemmin pyrkiä siihen, että lisätään kulutusta vaan hankittaessa tuotteita, hankitaan niitä tarpeeseen ja mahdollisimman laadukkaasti ja lähellä tuotettuna.
Tuotteiden tulee aina kestää kulutusta ja soveltua käyttötarpeeseen.

Mielestäni liian monet tavarat saavat nyt hyväksynnän vaillinaisin perustein ja kuluttajaa johdetaan välillä harhaan ”luontoystävällisillä” merkinnöillä.
Tuontitavarat voivat olla omalla alueellaan eettisesti valmistettuja, mutta jo kuljetuksissa rasitamme ympäristöä ja olisikin mietittävä, voidaanko vastaava tuote tuottaa lähellä?

Uskon, että erilaisilla sertifikaateilla ja merkinnöillä on merkitystä ja toivoisin, että ne viestittäisivät meille selkeästi arvopohjaa, mihin se perustuu.
Avoimuus, läpinäkyvyys, ihmislähtöisyys ja selkeä toimintatapa, joka on avoin kaikille tarkisteluille on tätä päivää ja ennen muuta tulevaisuutta.
Tarvitsemme vastuunkantoa yli sukupolvien, jotta mahdollisimman monelle mahdollistuu työllistyminen tulevaisuudessakin.

Uskon, että minä voin vaikuttaa omalla toiminnallani moniäänisyyden kehittymiseen maassamme vastuullisesti.
Me yhdessä voimme valinnoillamme vaikuttaa siihen, että ihmiset kokevat toimintansa ja osaamisensa merkitykselliseksi ja kehittävät sitä edelleen.
MATKA-messuilla voimme tutustua naisten uuden monikultturisen osaamiskeskuksen kehittymiseen ja edesauttaa omilla hankinnoillamme sen kasvamista.
Jokainen tuote omistetaan naisille ja toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan yhteiskuntavastuullisesti ja kaikki tuotto sijoitetaan takaisin tuotantoon.

Matka-messut 2011

Jaana Paavilainen
10.1.2011

Jätä kommentti

css.php