Kansakuntamme tulevaisuus on meidän käsissämme

Kuinka Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Jos pärjääminen tarkoittaa ahkeraa työntekoa, sisukkuutta ja peräänantamattomuutta, siinä me Suomalaiset olemme olleet maailman huippuluokkaa. Olemmeko vielä tänään? Onko meillä riittävästi tahtotilaa toimia arvojemme puolesta ja kestää myös hieman kärsimystä niiden takia?

Suomessa vanhempien sosiaalinen tausta on vaikuttanut lapsien edellytyksiin menestyä ja päästä opiskelemaan vähemmän kuin muualla ja näin tulee olla tulevaisuudessakin. Jokaiselle nuorelle olisi taattava vähintään 2. asteen tutkinto, sillä koulutus on investointi tulevaisuuteen, ei menoerä. Keskeisintä olisi edelleen taata tasa-arvoinen koulutus kaikille – tausta ei saisi määritellä maamme menestystekijöitä. Väärä säästö on huomisen velkaa.

Lasten voimaannuttaminen oman elämänsä hallitsijoiksi on keskeinen edellytys kaikelle kehitykselle. Tästä syystä meillä pitää olla hyväksyvä ilmapiiri, missä suomalaisuus on myös monikulttuurisuutta ja ymmärretään, että se tuo meille rikkautta. Ihmisen identiteetti on aina monikerroksinen ja hyvin herkkä. Voimaannuttaminen ei tarkoita toisen syrjimistä vaan hyväksymistä: Osallisuus syntyy vuorovaikutuksesta, hyväksyvästä kohtaamisesta ja luottamuksesta. Voimmeko vakuuttaa lapsillemme, että he voivat luottaa itseensä ja siihen, että elämä kantaa?

Tänä päivänä tarvitaan päättäväisyyttä päätöksentekoon ja uskallusta tarttua asioihin. Meidän tulee miettiä, millaisen perinnön me haluamme tuleville sukupolville jättää ja nostaa keskiöön vastuunkanto yli sukupolvien kaikessa päätöksenteossa. Tarvitsemme kestäviä arvoja tänäkin päivänä päätöksenteon pohjalle.

Jätä kommentti

css.php