Pienten aika on nyt

Mikä Suomen nostaa? Mistä syntyisi Suomeen uusi Nokia, uudenlainen viennin veturi, jota muut voisivat seurata? Uutta liiketoimintaa voi syntyä vain yrityksiin ja tuleva liiketoiminta on ihmisten aivoissa ja luovuudessa. Se tulee, jos sille tarjotaan mahdollisuuksia sekä tilaa kehittyä ja kasvaa. Poliittinen järjestelmä ei voi elinvoimaa pakottaa esiin, mutta sen tärkeänä tehtävänä on luoda sille edellytykset ja mahdollistaa.
Olemme nyt tilanteessa, missä selkeästi tarvitaan muutosta. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulee tukea ja kannustaa entistä tehokkaammin, jotta löytyisi enemmän innokkuutta edes tarttua yrittäjyyteen ammattivaihtoehtona.

Mielestäni Suomessa luotetaan nyt liikaa suuryrityksiin, perinteiseen teollisuuteen. Näiden asema on kiistaton, mutta en usko, että vanhoilla resepteillä voidaan enää mennä eteenpäin vaan tarvitaan täysin uudenlainen ajattelumalli, jossa ennen muuta peräänkuulutetaan uskaltavaa tekemistä ja uudenlaista kokeilemista epäonnistumisen uhallakin. Tavoitteena tulisi olla uudenlainen ratkaisu – ja toimintamalli. Tässä toimintamallissa voi toimia yhdessä verkostossa, jossa aidot kohtaamiset poliittisten päättäjien ja vaikuttajien, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän välillä mahdollistuvat ja lisääntyvät. Raja-aidat tulisi kaataa eikä katsanto peruutuspeiliin enää auta – pitää tarjota ratkaisuja ja uudenlaisia aloituksia. Lisäksi uudenlainen kumppanuus pienten ja suurten yritysten välillä on mahdollista rakentaa, jos siihen löytyy tahtoa.

Lokaalisuus voi toimia myös globaalisti; Tavoitteena ei ole ”nurkkakuntaisuus” vaan aidon kasvupohjan löytyminen oman identiteetin pohjasta ja sen kautta kestävän elinvoiman rakentaminen. Yrityksiin ja yritysverkostoihin tulisi panostaa ja pyrkiä rakentamaan kokonaisuuksia, joissa eri alojen osaajat kohtaavat ja synnyttävät uusia ideoita ja ajatuksia. Näistä verkostoista sikiäisi myös uudenlaisia tarinoita, esimerkkejä, joita tutkimalla toisetkin innostuisivat.

Tarvitaan siis lisää uskallusta, rohkeutta heittäytyä ja tarttua tekemiseen, omaan ideaan. Uudenlaisten esimerkkien voimalla toisetkin innostuvat ja uskaltavat. Identiteetin löytäminen on monelle nuorelle, erityisesti aloittavalle yrittäjälle hankalaa ja siksi omien vahvuuksien kokeilevaan miljööseen tulisi jokaisen alueen ja paikkakunnan panostaa.

Rahoitusmallit, mitä pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan sekä hankemaailma, missä tällä hetkellä toimitaan, eivät ole omiaan kannustamaan yrittäjyyteen. Monella pienellä yrityksellä ei ole tieto-taitoa hankkeiden ja rahoitushakemusten tekemiseen ja mikäli olisikin, raporttien tekemiseen ei vain yksinkertaisesti riitä aikaa. Täten hakemukset koetaan työläänä ja ne jätetään tekemättä. Se voi olla kasvun esteenä. Tähän tulisi saada muutos, jotta entistä useampi yritys saisi tietoa rahoituksista ja hakisi niitä kasvaakseen ja kehittyäkseen omalla toimialallaan. Myös tähän yritysverkostot ovat erinomainen ratkaisu ja niiden kehittäminen tulisi olla ensisijainen kehittämisen kohde maassamme.

Suurimpana esteenä näen kuitenkin vielä maassamme olevan asenteen pieniä yrityksiä kohtaan, joissa mielestäni kuitenkin piilee yhteiskuntamme kivijalka ja vahvuus eikä heikkous. Tulisi tehdä enemmän päätöksiä ja toimenpiteitä pienten ja keskisuurten yritysten toimintojen tukemiseen ja siksi päättäjien joukkoon tarvitaan ihmisiä, joilla on aitoa tieto-taitoa pienyrittäjyydestä sekä konkreettista kokemusta pienyrittäjänä toimimisesta. Täten päätösten taakse löytyy ymmärrystä ja kyetään tekemään oikeanlaisia päätöksiä. Siltojen rakentaminen ja yhteistyö lähtee hyvästä, uudenlaisesta ajattelusta ja päätöksistä.

Jätä kommentti

css.php