TARINOIDEN VOIMA – ILMAN TARINOITA EI OLE BRÄNDIÄ

Mitä tarinoiden avulla voidaan tehdä? Mihin niitä kannattaa kokeilla?
Itse olen aina rakastanut tarinoita ja olen huomannut niiden merkityksellisen voiman asioiden esittämisessä. Tarinoiden käyttö ei ole uusi eikä ihmeellinen asia. Se on itse asiassa vanha lähestymistapa asioiden käsittelemiseen ja jakaa tietoa esim. eri yhteisöjen elämästä. Tarinat koskettavat ihmistä ja jäävät mieleen.

Käsite brändi on kokenut aikamoisen muutoksen menneinä vuosina.
Nykyään voidaan väittää, että brändi on tunnettu nimi, joka erottaa tietyn tuoteryhmän toisista jollakin sille ominaisella tavalla. Brändillä on identiteetti, mahdollisesti oma visuaalinen ilme ja imago. Parhaimmassa tapauksessa sen visuaalinen ilme toistuu myös viestinnässä ja viestinnällisten kanavien valinnassa.

Identiteetti on brändin ydin.
Brändin identiteetti rakentuu organisaation historiasta, kulttuurista ja sen arvoista ja hengestä – mikäli puhutaan organisaatiobrändistä, silloin nimeen liitetään myös toimintaperiaatteet, eettiset koodistot, osaaminen ja tavoitteet. Identiteetti tunnistetaan samankaltaisuudesta ja erottuvuustekijöistä.

Viestinnällinen identiteetti on parhaimmillaan heijastuma brändin sisällöstä.

Visuaalinen identiteetti helpottaa brändin tunnistettavuutta ja näkyvyyttä. Viestinnällinen identiteetti on identiteetin laajennus, sillä se merkitsee tapaa, jolla brändi kommunikoi. Imago merkitsee mielikuvaa, joka brändin kohde- ja sidosryhmillä on ja jonka pohjalta muut asiakkaat valitsevat ko. brändin tuotteen tai palvelun.
Viestinnällinen identiteetti on myös vaikeasti hallittavissa olevista juoruista, huhuista ja valheista, joita yleisöllä brändistä on.

Brändejä kehitellään pääasiassa tulevaisuushenkisellä osaamisella ja toiminnan parantamisella, markkinoinnilla ja viestinnällä sekä muotoilulla.
Menestyksellisen brändin rakentamisessa on lopultakin noin 80 prosenttia tarinaa ja designia ja vain 20 prosenttia tiedon levittämistä.

Tulevaisuutta ennakoimalla on havaittavissa, että brändin kehittäjien joukko on jatkuvasti monialaistumassa ja monipuolistumassa. Nyt puhutaan brändien pelimäisestä kehittämisestä, jossa KÄYTTÄJÄT ovat pääosassa. Täten asiakkailla ja kuluttajilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa brändien kehittämisessä ja siksi erilliset asiakkailla tehtävät kartoitukset tulevat tulevaisuudessa merkittävään rooliin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tarinan tulee olla aito, keksitty tarina on valhe ja se saattaa muuttua negatiiviseksi. Lisäksi tarinankertojan tulee olla innostunut tarinasta, jotta se koskettaa.

Jaana Paavilainen
Lähdeaineistona; HS 22.8. kolumni Jari Koskinen

Jätä kommentti

css.php