Pienyrittäjyyden asiantuntemus tuo ymmärrystä

Pienten yritysten ongelmana on jatkuva aika-ja resurssipula. Omaa ajankäyttöä ei hallita tai se suunnataan vääränlaisiin asioihin ja tästä on seurauksena ajanhallinnan kaaos.
Pienten yritysten tukeminen rahallisesti on erittäin tärkeää, mutta sen tueksi on toimittava ohjaavasti ja motivoivasti siten, että yritys oppii toimimaan omilla resursseillaan ja voimavaroillaan. Tästä syystä tuen tulee olla riittävän pitkäjänteistä, jotta sen todellinen hyöty saadaan esiin. Kertaluonteinen panos ei kanna riittävän pitkälle. Liiketoiminnan kehitystyötä tulee tehdä ruohonjuuritasolla ja hyvin käytönnönläheisesti, pk-yritysten ehdoilla ja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Pelkkä luennoiminen ei auta pk-yrityksiä, tarvitaan aitoa käytännön tekemistä ja ohjaamista. Tarvitaan motivointia, case-esimerkkejä, rautalankamalleja ja yhdessä tekemisen ”meininkiä”, joissa kaikilla on merkityksellinen rooli. Pienissä ympyröissä toimittaessa , paikallisella tasolla, olosuhteiden on oltava joustavat ja kokeilemisen on oltava helppoa, jotta yritykset lähtevät uudenlaisiin toimintoihin mukaan. Epäonnistumiseen tulee jopa kannustaa, sillä sen avulla saadaan parhaat onnistumiset esiin. Myös päämäärä ja jokaisen hyöty toiminnasta tulee kyetä esittämään, jota siihen tartutaan.

Suurimpana ongelmana monissa pk-yrityksille suunnatuissa hankkeissa ja koulutuksissa on se, että kosketuspintaa ei löydy yrityksiin. Tehdään hyvässä hengessä merkittäviäkin asioita, mutta pk-yritykset eivät lähde mukaan. Tarjolla olevia kehitysrahoja haetaan liian vähän liiketoiminnan kehittämiseen. Monesti tässä on ongelmana se, että yrityksissä omaa roolia ei kyetä löytämään tai prosessi koetaan liian hankalaksi osallistua. Tästä syystä sekä kehittämisyhtiöiden että toimijoiden, jotka tarjoavat koulutuksia ja projekteja yrityksille, tulisi miettiä että mukana koulutus-ja kehittämistyössä olisi sellaisia, joilla on ymmärrystä yrittäjyyden arjesta (siis yrittäjiä), koska aito kosketuspinta ja ymmärrys syntyy vain siten. Konkreettista kokemusta, käytännönläheisyyttä ja ymmärrystä mitä ollaan tekemässä ja kenelle. Se luo pohjaa luottamukselle, jota tarvitaan toimivan toiminnan kehittämisessä.

Itse olen lähtenyt kansanedustajaehdokkaaksi siksi, että haluan edesauttaa omalla panoksellani, toiminnallani ja asiantuntemuksellani niitä toimintaedellytyksiä, millä erikoisosaamiseensa keskittyvät yrittäjät ja yritykset voisivat toimia yhdessä, uudenlaisella tavalla, kehittävästi. Yhteistyö ja kasvuyrittäjyys on mahdollista saavuttaa kehittämällä työkaluja ihmisten, yrittäjien ja yritysten motivoimiseen ja verkottamiseen, joka luo edellytyksiä ja tahtotilaa kasvaa ja kehittää omaa osaamistaan ja tuoda panosta yhteiskuntaamme vastuullisesti.

Jaana Paavilainen
Yrittäjä, kouluttaja
Keskustan kansanedustajaehdokas
Hämeenlinna
gsm. 0500 – 484477

Kommentti artikkeliin “Pienyrittäjyyden asiantuntemus tuo ymmärrystä”
  1. Kari Ilkkala sanoo:

    Jaha.

    Mitä konkreettista edellä luettu tarkoittaa Arkadianmäeltä katsottuna?

    Esimerkiksi, kenen varoilla tapahtuu ”epäonnistumiseen kannustamisessa” tuo epäonnistumisen osa?

Jätä kommentti

css.php