Mielikuva ohjaa toimintaamme

Jokaisella paikkakunnalla kaivataan uudenlaisia aloituksia ja konkreettisia tekoja. Tarvitaan kannustusta, lisää avoimuutta ja yrityksille rohkeutta lähteä mukaan.
Usein ongelmana yritysten mukaan lähtemiselle erilaisiin kokonaisuuksiin on se, että tilanne koetaan kilpailuna tai osallistumisen merkityksellisyyttä ei ymmärretä. Kun arvopohja onkin paikallisuus ja paikallinen tekeminen sekä verkostossa toimiminen, tahtotila tekemiseen ja uuden rakentamiseen löytyy eri tavalla.

Yhteisessä toiminnassa vastuuta jaetaan ja erilaisten toimijoiden ainutlaatuinen osaaminen ja erilaiset näkökulmat saadaan hyödynnettyä ja nostettua paremmin esille.

Suuretkaan ideat ja suunnitelmat eivät leviä automaattisesti, vaan niihin tarvitaan vuorovaikutteisia viestintäkanavia, kohtaamispaikkoja ja mahdollistavia tiloja, joissa voidaan kokea aitoa tekemisen henkeä.

Paikkakunnan myönteinen mielikuva vaikuttaa myös siten, että siitä kiinnostutaan ja käytetään mielenkiinnolla paikkakunnalla tuotettuja tuotteita ja palveluja. Ajan myötä tästä seuraa automaattisesti myös myynnin ja matkailijamäärien suhteellisen osuuden lisääntyminen ja hyvinvoinnin kasvu alueella.
Kun paikkakunnan kehittämä kiinnostava ensivaikutelma perustuu ainutkertaisuuteen ja osaamispääomaan, se on aito. Vahva mielikuva luo asiakkaissa ja muissa viiteryhmissä luottamusta, ja se kestää pidempään.

Jätä kommentti

css.php